Andorra-Intern: L'Original Andorra-SiteCEDI - Despatx de Contacte de la Confédération Européenne des Indépendants a Andorra Andorra-Intern, Possibilitats d'inversió al Principat d'Andorra

kritisch und unabhängig

 . . . Andorra-Intern ... . . . . . . . Possibilitats d'inversió al Principat d'Andorra ... . . . . . . .

.
.
.
.
.

Possibilitats d'inversió al Principat d'Andorra

Les condicions marc per a societats conjuntes són favorables

Amb l'acord de relacions comercials entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d'Andorra que va entrar en vigor l'1.1.91, es substitueixen els fins ara acords especials entre estats per una regulació comunitària. L'acord preveu sobretot la creació d'una Unió Duanera que comporta l'abolició dels drets de duana i de les taxes d'efecte recíproc així com també la limitació quantitativa en el tràfic de mercaderies entre les parts de l'acord. (Vegeu NfA [Notícies per al Comerç Exterior], núm. 47 del 7.3.91).

Això ofereix la possibilitat a les empreses andorranes d'obrir i ampliar els seus mercats en l'àrea de la CEE. La uniò duanera no inclou però els productes agrícoles. Aquests, amb l'excepció del tabac elaborat, són lliures de drets d'entrada en ser importats a la Comunitat.

Anualment visiten Andorra més de 12 milions de turistes (1988). Per aquesta raó s'ha acordat per a les mercaderies incloses en les franquícies de viatgers, una reglamentació especial pel que fa a l'alliberament de drets de duana, impost sobre el volum de vendes i impost sobre el consum. El potencial de demanda dels 50.887 (1989) habitants enregistrats és d'altra banda reduït. Si considerem el nombre de vehicles per habitant, (1989) 799 automòbils per 1.000 habitants, podem qualificar la població andorrana de consumista. Segons les darreres dades disponibles l'ingrès per càpita es calcula en 15.403 US$ (1987).

L'any 1989, Andorra va importar mercaderies per un valor total de 105 mil milions de pessetes, de les quals aproximadament el 90 % provenia de la Comunitat. Per tant la Comunitat és el soci comercial més important d'Andorra. Amb l'acord es resoldran la majoria de dificultats que fins ara complicaven les relacions econòmiques i comercials entre la CEE i Andorra. Les relacions comercials amb la República Federal d'Alemanya Occidental es poden encara millorar. L'any 1989, empreses de l'Alemanya Occidental van exportar a Andorra per un valor de 7,35 mil milions de pessetes.

L' acord obre l'entrada al mercat comunitari per als productes acabats a Andorra. Les empreses alemanyes, mitjançant la creació d'empreses conjuntes amb socis locals (Joint Ventures) a Andorra, poden utilitzar aquest indret especialment en el marc d'una estratègia empresarial d'obertura de nous mercats. A part de la creació de plantes de producció o de muntatge es preveu també un augment en la constitució de societats comercials i d'empreses de subministres i de serveis.

La inversió directa estrangera està limitada a una participació del 33%. D'acord amb la legislació, les inversions estrangeres - de qualsevol tipus - requereixen la deguda autorització. La posició d'Andorra enfront les inversi ons estrangeres és ambivalent. D'una banda el capital estranger ha d'ajudar a modernitzar l'economia nacional i a accelerar el creixement econòmic. I d'altra banda s'intenta protegir l'economia de l'estrangerització. La transferibilitat dels beneficis i del capital és absoluta.

El salari mínim legal és a Andorra des de l'1.1.91, de 450 pessetes l'hora (aprox. 7,60 DM) per als assalariats de més de 18 anys, per 40 hores a la setmana i trenta dies de vacances pagades l'any. El pagament d'una 13a. paga no és habitual. Els contractes de treball temporals són corrents. El patró té un cost addicional del 13% sobre el total de salaris pagats. Els sindicats no s'han pogut organitzar de forma legal fins ara degut a les limitacions per a la seva autorització.

No és fàcil trobar quadres directius entre la població local, normalment, per tant, no es pot evitar haver de recórrer a estrangers per als llocs de treball especialitzats i de direcció. Els permisos de treball i de sojorn són limitats per quotes i es requereix la seva sol·licitud.

Les empreses paguen una taxa global baixa al Comú on tenen el seu lloc d'activitat. Les bases per a la fixació de l'import d'aquesta taxa són preferentment el ram d'activitat, el nombre d'empleats així com també la superfície utilitzada i la situació. No existeixen els impostos de tipus IVA o de luxe. No es preveu l'establiment d'impostos directes.

Les dificultats per aconseguir informació detallada i fiable es poden solucionar gràcies a l'assessorament. En el cas d'inversions directes s'ha de considerar que a Andorra existeix una altra mentalitat, una altra llengua i un sistema econòmic i legal diferent. NfA 11.4.91

________________________

________________________

________________________

________________________

 
.


Pàgines amb continguts semblants en aquesta web:

Andorra-Bibliografia

 .
.


Links i literatura recomanats:

Grassmuck, Volker: Freie Software zwischen Privat- und Gemeineigentum heißt das bisher wichtigste Werk in deutscher Sprache über die rechtlichen Aspekte freier Software,"Open Source", herausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung. Jetzt kostenlos herunterladen [PDF-Datei 1,9 MB]

[ Proposeu un link ] [ Digueu-nos els links morts ]

.

 

URL d'aquesta pàgina:
http://www.andorra-intern.com/artikel/ca910411.htm
.

Surveillance is Tyranny

Andorra-Intern supports strong Cryptography


.

.
.
.
.

Copyright © 1999-2018 by H. Boldt <delegat.cedi@andorra-intern.com>. All rights reserved. Tots els drets reservats.

Disclaimer: Cap garantia per a l'exactitud i la completesa dels textos i d'altres informacions.

Declaració de Privacitat

Editor Aquesta pàgina es part del domini andorra-intern.com

Visible amb qualsevol Browser.

Versió: 10.2, últim update: 30 de gener de 2018